RSS

Wednesday, February 24, 2010

TEKNOLOGI PERTANIAN DAN BELIA. SEJAUHMANAKAH PENGLIBATAN BELIA TERHADAP TEKNOLOGI PERTANIAN DAN CABARANNYA?

Bidang pertanian adalah amat luas yang meliputi usaha penternakan, penanaman, perikanan dan industri hiliran. Bidang pertanian komersial merujuk kepada kegiatan pertanian yang diusahakan dalam bentuk perladangan dengan hasil produktiviti dalam skala besar, jumlah keluasan tanah yang diusahakan luas, berdaya maju dan dimajukan dengan tanaman yang berpotensi untuk jualan bagi meningkatkan pendapatan dan menambah nilai guna tanah untuk pulangan yang bersifat komersial.

Kemajuan terkini dan penemuan baru dalam teknologi membawa satu dimensi dan revolusi baru dalam pembangunan sektor pertanian dengan mengenalpasti bidang usaha baru yang berkaitan seperti bioteknologi dan nanoteknologi. Perkembangan ini mewujudkan hala tuju baru sektor pertanian berasaskan kemajuan sains dan penerapan teknologi maklumat dan multimedia (ICT). Banyak pembaharuan dan perubahan yang akan berlaku dalam sektor pertanian melalui pendekatan sains dan teknologi moden. Khazanah biodiversiti di Malaysia perlu dimanfaatkan melalui aplikasi teknologi agar dapat diteroka secara meluas (FAMA, 2007).

Menurut pandangan Optimis iaitu Mcluhan, Alvin Toffler dan David Lyan, golongan ini mempunyai pandangan dominan terhadap teknologi. Teknologi membawa kepada pelbagai faedah dan menjanjikan dunia lebih maju dan sempurna. Teknologi dalam industri pertanian akan mengalami perubahan dalam penggunaan mesin-mesin yang membantu meningkatkan taraf hidup belia pada masa kini. Segala kerja-kerja dalam industri pertanian dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan lebih efisyen lagi. Selain itu, membantu belia mahir dalam penggunaan teknologi. Dengan adanya teknologi pertanian moden seperti bioteknologi dalam penghasilan baka-baka yang baik dan hidrofonik dalam mengintesifkan proses pengeluaran dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian sejajar dengan wawasan pertanian Negara.

Menurut pandangan pesimis adalah sebaliknya, dengan perkembangan teknologi dalam bidang pertanian telah menyebabkan belia dan pekerja kini telah diambil alih oleh teknologi, jentera dan tenaga mesin. Dengan ini menyebabkan pengangguran di kalangan belia. Belia yang mempunyai kemahiran terhad sukar mencari pekerjaan. Ini kerana penglibatan belia dalam bidang pertanian adalah kurang berbanding bidang-bidang lain. Teknologi juga akan membawa kepada kesan buruk dimana belia akan menyalahgunakan teknologi untuk tujuan yang tidak berfaedah serta memberi kesan yang negatif kepada Negara dan masyarakat.

Belia tani yang berkeupayaan adalah memenuhi harapan negara masa hadapan adalah beliatani yang cemerlang dan berterusan mengorak langkah untuk menjadi seorang petani nukleus. Mereka bertanggungjawab menerajui pengurusan pertanian dan menjadi penyumbang kepada keaktifan pertanian kawasan tempat tinggal mereka. Beliatani seperti inilah yang diharapkan menjadi pelapis pertanian bagi menggantikan generasi petani yang semakin tua dimamah usia. Mereka semestinya mengikut perubahan dan kemajuan dunia hari ini yang menimbulkan berbagai isu dan perkara yang member kesan kepada pembangunan beliatani Malaysia. Antaranya adalah seperti perubahan sektor pertanian Malaysia, perubahan taraf dan nilai kehidupan dan perubahan persekitaran yang sangat ketara akhir-akhir ini yang diperbincangkan dalam perenggan-perenggan seterusnya.

Golongan belia dikategorikan sebagai aset bernilai negara kerana mereka adalah pewaris yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan Negara dan merupakan sumber tenaga kerja yang terpenting. Sumber tenaga yang menjadi tunggak negara ini, mestilah dibangunkan dan digemblengkan menjadi rakan pembangunan sumber tenaga yang berkualiti dan produktif. Walaupun liberalisasi ekonomi dan dasar penswastaan telah dikatakan sebagai pengerak kepada pertumbuhan ekonomi yang dicapai sekarang, namun seandainya belia kita tidak mampu untuk menerus dan mengekalkan kejayaan yang sedang dicapai dan seterusnya mencipta kemajuan pada masa akan datang, pertumbuhan ekonomi sudah tentu akan terencat. (Jurnal Pembangunan Belia Malaysia 1 Disember 2008:99-114)

SEJAUHMANAKAH PENGLIBATAN BELIA TERHADAP TEKNOLOGI PERTANIAN?

Artikel: REMBAU 9 Jun - Generasi belia disaran menceburi bidang pertanian kerana penglibatan dalam sektor itu boleh menjanjikan pendapatan dan kehidupan yang lebih baik kepada masa depan mereka.

Menteri Besar, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, generasi belia tidak perlu merasa bimbang untuk terlibat dalam sektor yang menguntungkan itu dengan menceburi bidang pertanian, penternakan dan perikanan.

''Golongan muda kebanyakannya lebih berminat bekerja dalam sektor 'kolar putih.' Tidak ramai yang mahu mengotorkan tangan untuk menjadi petani.

''Pemikiran begini perlu diubah kerana sektor pertanian boleh menguntungkan mereka," kata beliau. (Utusan Malaysia Online: Belia digesa ceburi pertanian, 10/6/2008)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penglibatan Belia dalam Bidang Pertanian dan industri Asas Tani

Sejak akhir-akhir ini hasil kempen dan penerangan yang dijalankan secara kerap dan pro-aktif oleh pelbagai agensi kerajaan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kementerian Belia dan Sukan bagi mengubah persepsi tentang bidang pertanian, sambutan yang diterima daripada golongan belia terutamanya golongan siswazah kian memberangsangkan dan menunjukkan peningkatan biarpun peratusnya masih kecil. Apa yang pasti, generasi belia hari ini mulai sedar bahawa mentaliti makan gaji perlu ditinggalkan jika mahukan perubahan dan beranjak kepada kehidupan yang lebih berwawasan dan produktif.

Terdapat pelbagai faktor yang mendorong golongan belia berkesedaran mengambil keputusan menceburi bidang pertanian sebagai satu perniagaan dan asas tani sebagai satu industri biarpun memiliki diploma dan ijazah dalam bidang lain. Secara asasnya faktor-faktor itu dapat dinyatakan seperti berikut (FAMA, 2007):

Persepsi belia terhadap pertanian

Akibat kesukaran mendapatkan pekerjaan dan persaingan yang hebat dalam merebut jawatan di sektor awam dan swasta, persepsi belia lepasan IPT tentang bidang pertanian sedikit demi sedikit mulai berubah ditambah pula setelah melihat kejayaan usahawan tani yang berjaya dan memperoleh pendapatan yang lumayan. Golongan belia berpendidikan pada hari ini juga lebih terbuka dan melihat potensi yang terbuka luas untuk mereka ceburi di bidang pertanian. Mereka tidak lagi boleh bergantung kepada kerja makan gaji, mereka perlu mengambil keputusan untuk keluar daripada paradigma lama menjadi usahawan yang berjaya di bidang pertanian.

Aplikasi teknologi di bidang pertanian

Pemodenan bidang pertanian dewasa ini serta langkah kerajaan menghantar peserta projek untuk mempelajari teknik-teknik pertanian baru di dalam dan luar negara dan aplikasi teknologi moden yang lebih mudah dan menjimatkan masa ditambah pula dengan pengenalan baka dan benih bermutu yang mengeluarkan hasil dalam tempoh yang singkat menambahkan minat dan kecenderungan golongan belia untuk menceburi sektor pertanian.

Pendapatan sampingan dan industri hiliran sektor pertanian

Menceburi sektor pertanian juga tidak menghadkan peserta hanya kepada satu aktiviti. Kebiasaannya peserta yang terlibat dalam projek tanaman cili umpamanya dapat mempelbagaikan usahanya dengan aktiviti lain seperti mengusahakan kolam ikan di kawasan yang sama dan mengeluarkan produk berasaskan cili seperti Sos Cili dan Cili Boh. Aktiviti tambahan dan industri hiliran ini memberikan pulangan yang lumayan.

Akses maklumat tentang sektor pertanian komersial dan industri asas tani

Zaman globalisasi pada hari ini menyaksikan maklumat dapat diakses dengan mudah hanya dihujung jari. Kemudahan ini membolehkan golongan belia mendapat maklumat terkini tentang kemajuan pertanian di negara-negara lain, profil usahawan tani di serata dunia, maklumat tentang benih dan baka terpilih serta cara-cara menjadi usahawan tani yang berjaya. Semuanya ini mengubah persepsi dan tanggapan belia tentang bidang pertanian dan memberi mereka kekuatan semangat untuk menceburi bidang ini.

Kemudahan pemasaran dan khidmat teknikal

Ramai golongan belia enggan menceburi bidang pertanian apabila melihat akan pengalaman generasi sebelum mereka yang mengusahakan bidang pertanian. Mereka melihat sebab kegagalan projek pertanian berpunca daripada kelemahan strategi pemasaran, ketiadaan khidmat pengangkutan dan bantuan teknikal sehingga tanaman yang telah dituai gagal dipasarkan. Pandangan ini telah berubah melihat kepada kesungguhan kerajaan melalui agensinya sepertimana projek TKPM di Hulu Tiram yang menyediakan khidmat pemasaran, pengangkutan dan bantuan teknikal seperti khidmat nasihat, racun, baja, kawalan penyakit tanaman, pemilihan baka dan benih yang baik dan pelbagai lagi bantuan membolehkan kerja-kerja dilakukan secara teratur di samping mengurangkan beban yang dipikul oleh para petani. Antara agensi penting dalam pemasaran hasil pertanian ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).

Sokongan penuh daripada kerajaan

Kerajaan melalui agensi sedia ada diterajui oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Belia dan Sukan benar-benar menunjukkan kesungguhan untuk membuka peluang kepada lepasan IPT menceburi bidang pertanian komersial. Pelbagai usaha dijalankan antaranya skim pertanian berkelompok, projek ternakan udang, projek ternakan ikan, projek pemeliharaan kambing baka terpilih, projek tanaman pokok Naga dan pelbagai usaha lagi yang mendapat sokongan dari segi penyediaan tapak, bantuan modal, khidmat teknikal dan kepakaran, khidmat pemasaran dan khidmat lepas jualan untuk menarik minat golongan belia untuk mengambil keputusan menceburi bidang ini.

Hubungan Keluarga dan Masyarakat

Keluarga dan masyarakat merupakan dua entiti berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh individu yang menjadi ahli keluarga dan ahli masyarakat. Perubahan zaman dan kepesatan pembangunan menyaksikan pandangan keluarga dan masyarakat juga telah berubah. Ibu bapa tidak lagi menghalang anak-anak mereka lepasan IPT menceburi bidang pertanian melihat insentif yang ditawarkan oleh pihak kerajaan kepada golongan siswazah tani begitu juga pandangan dan tanggapan masyarakat. Mereka tidak lagi memandang rendah keopada belia tani sebaliknya menghormati keputusan mereka malah turut memberikan sokongan dan bantuan.

Semua Antara faktor-faktor di atas dilihat sebagai pemangkin yang mendorong golongan belia berpendidikan mengambil keputusan untuk menceburi sektor pertanian komersial dan menjadi usahawan.

Kempen-kempen kesedaran

Peranan media massa dalam menyebarkan maklumat tentang pertanian komersial baik melalui media elektronik, media cetak, portal maya dan sebagainya menimbulkan kesedaran kepada golongan belia untuk mencuba nasib dalam sektor pertanian komersial ditambah pula dengan pelbagai insentif dan ganjaran yang menunggu mereka yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Pelancaran Wilayah Pembangunan Koridor Utara (NCER) telah meningkatkan kesedaran belia tentang kepentingan dan keutamaan sektor pertanian sebagai peluang perniagaan baru yang tidak boleh dilepaskan.

Contohnya: Program Usahawan Tani Muda Jaya merupakan satu program penjenamaan semula atau rebranding Program Pembangunan Siswazah Tani sedia ada. Pelaksanaan program ini diselaraskan dengan melaksanakan pembangunan secara berpakej di sepanjang rantaian nilai meliputi aspek latihan kemahiran dan keusahawanan; penyediaan infrastruktur dan premis perniagaan; pembiayaan; pembangunan produk; serta promosi dan pemasaran. Program ini juga akan melibatkan peranan bukan sahaja kementerian dan jabatan / agensi di bawah kementerian serta agensi-agensi lain malah turut melibatkan penyertaan aktif pihak swasta terutamanya dalam aktiviti hiliran / downstream serta promosi dan pemasaran. Pendekatan strategik seperti kontrak peladangan dan anchor-vendor akan digunakan dalam memastikan pelaksanaan yang berkesan program ini.

Masalah utama sektor pertanian kini adalah kekurangan tenaga mahir di kalangan golongan muda yang merupakan pelapis kemajuan negara. Justeru itu, pelaksanaan program ini diharap mampu membudayakan dan menarik minat golongan muda terutamanya kumpulan siswazah menceburi sektor pertanian. Kementerian yakin melalui perancangan yang rapi, program yang tersusun dan penggemblengan usaha semua pihak mampu menjadikan sektor pertanian diminati oleh golongan muda asalkan ianya mampu member pulangan yang lumayan kepada mereka.

Pada tahun 2010, kementerian akan memulakan program ini dengan hanya melibatkan seramai 100 siswazah / belia yang mempunyai kemahiran dalam sektor pertanian. Siswazah / belia ini akan diberikan latihan keusahawan berasaskan konsep inkubator dan seterusnya dibangunkan dengan segala kemudahan dan bantuan sehingga ke promosi dan pemasaran dengan kerjasama erat pihak swasta. 100 siswazah / belia akan dijadikan sebagai KPI Y.B. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Bagi Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) pula, kementerian berhasrat akan memperluaskan program kepada golongan siswazah dan belia dalam pelbagai bidang kemahiran untuk menceburi sektor pertanian. Dengan kata lain, graduan dalam bidang kejuruteraan dan teknologi maklumat sekiranya berminat boleh menyertai program ini. Kementerian berharap melalui inisiatif ini, ianya akan dapat membantu masalah kekurangan tenaga mahir muda dalam sektor pertanian di samping mengurangkan penganguran di kalangan siswazah.

Program Usahawan Tani Muda Jaya merupakan satu program pertanian menyeluruh yang dilaksanakan secara berpakej dan semestinya ianya memerlukan satu jangkamasa yang lama untuk dinilai dari segi keberkesanannya. Namun begitu, bagi pelaksanaan pada tahun 2010, kementerian mensasarkan golongan muda atau siswazah yang terlibat akan mampu bersaing dalam dunia perniagaan dengan pendapatan melebihi RM2,000 sebulan pada penghujung tahun 2010. ( Blog MOA-Majlis Pelancaran Program Usahawan Tani Muda Jaya)

http://ibppbm.gov.my/v2/index.php?option= com...view

http://blogmoa.moa.gov.my/?cat=8

http://xinniralubayna.blogspot.com/2009/07/beberapa-langkah-dalam-meningkatkan.html

http://www.hum.usm.my/geo/course/HGM340/dasardpn3.htm

http://www.yadim.com.my/Ekonomi/EkonomiFull.asp?Id=158

http://banktani.tripod.com/abimusa.htm

http://rostam97.tripod.com/9199/919903.html

http://www.moa.gov.my/lebih_ramai

0 comments:

Post a Comment