RSS

Friday, February 12, 2010

TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP BELIA LUAR BANDAR

Selaras dengan pembangunan teknologi masa kini, orang ramai dilihat lebih gemar menggunakan Internet untuk berhubung antara satu sama lain. Penggunaan teknologi tidak asing lagi dengan belia-belia bandar dan juga luar bandar. apa yang dapat dikupaskan berkenaan dengan belia luar bandar adalah belia yang berada di luar daripada kawansan bandar dan kurang menerima pendedahan terhadap penggunaan teknologi maklumat komunikasi (ICT).

Perkembangan pembangunan negara membawa implikasi belia hari ini mesti mempunyai sifat-sifat positif yang membolehkan mereka memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan meralisasikan wawasan 2020, disamping menangani cabaran dan tuntutan era globalisasi dan liberalisasi. Belia alaf masyarakat maklumat dan masyarakat global mesti mempunyai jati diri yang mantap. potensi yang bersemangat, tekad juang, fikiran, sikap, dan daya cipta dibangunkan dan dimanfaatkan. Salah satu aspek utama yang perlu diberi perhatian berterusan ialah identiti diri belia. Identiti diri boleh mengambarkan gaya hidup seseorng individu.

Belia perlu menyiapkan pelbagai ilmu pengatahuan berkaitan dengan ICT yang membantu meralisasikan masyarakat berpengatahuan. walaibagaimanapun penguasaan ICT masih berada pada tahap yang rendah dalam kalangan belia luar bandar yang menghadapi jurang digital. masyarakat di kawasan luar bandar perlu diberikan pendekatan ICT agar pelbagai aplikasi dapat memberi manfaat dan ilmu terhadap kawasan luar bandar di pertingkatkan.

Sejauhmana penggunaan teknologi maklumat komunikasi (ICT) terhadap belia luar bandar?
Menurut berita 25 jan, Penubuhan Berita Nasional Malaysia (Bernama) kementerian pembangunan luar bandar giat menjalankan usaha-usaha menceriakan dan menghidupkan kegiatan ekonomi di kawasan luar bandar. Kerajaan juga mengalu-alukan usaha universiti untuk merapatkan jurang digital luar bandar khususnya kawasan pedalaman dalam melahirkan penduduk yang celik teknologi maklumat (IT). Contohnya pelancaran internet desa yang menjadi tumpuan terhadaap felda-felda atau kawasan pedalaman menjadikan ramai belia-belia luar bandar untuk mempelajari cara mengendalikan komputer, perhubungan internet, kelas mempelajari "microsolf" serta teori dan praktikal menggunakan gajet-gaget teknologi komunikasi. Dengan kewujudan perkhidmatan yang disediakan dapat membentuk lebih ramai belia luar bandar menggunakan teknologi komunikasi dengan efisien, sekali gus dapat memantapkan bahasa melayu dan inggeris.

Pelbagai inisiatif dijalankan untuk merapatkan jurang digital di negara kita. Inisiatif ini datangnya daripada pelbagai pihak dan berperanan untuk memperkasakan komuniti dan menjana ilmu melalui usaha menyeberangi jurang teknologi dan jurang minda. Oleh itu, keperluan asas yang perlu dimiliki oleh belia ialah memiliki pengatahuan dan kemahiran asas ICT yang tidak terhad dan membina penjanaan budaya pemikiran kritis dan kreatif (Mashitah Yaacob dan Maharam Mamat,2000). kemahiran dan pengatahuan ICT juga perlu untuk persediaan sosial yang lain seperti berkomunikasi, berinteraksi, bermain dan berhibur di alam maya serta memperolehi maklumat berkaitan dengan pekerjaan dan pembelajaran.

Adakah Penduduk luar bandar diseru manfaatkan ICT?
Pemilikan dan pengaplikasian peralatan ICT dengan menggunakan komputer adalah satu keperluan memandangkan negara kita bergantung kepada peralatan tersebut untuk mendapatkan dan menyalurkan maklumat bagi tujuan pembangunan dan pengaplikasian ICT terutama internet sangat tinggi (Norizan et, al 2006). Penduduk luar bandar banyak didedahkan dengan pelbagai pendedahan teknologi komunikasi. seperti yang dijalankan oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (Perda), program Jom Jelajah ICT membolehkan masyarakat mendapat ilmu pengatahuan yang mendalam terhadap penggunaan teknologi komunikasi. program yang dijalankan menjadi pemangkin kepada konsep mengurangkan jurang antara penduduk bandar dan luar bandar. Selain itu ianya juga dapat membentuk komuniti masyarakat luar bandar berpengatahuan serta berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.


Merujuk kepada taburan identiti belia mengikut tahap pendedahan pada media massa. Responden yang diketogorikan berpendedahan tinggi pada media didapati tergolong dalam ketogori trendy (20.0%). normal (18.5%), konstruktif (19.9%) dan berwawasan (12.8%). Manakala yang berpendedahan sederhana lebih ramai yang tergolong dalam katogori konstruktif (20.4%), berwawasan (19.6%), normal (17.6%) dan agama (14.2%). sementara mereka yang berpendedahan rendah ramai mengaitkan diri dengan agama (21.2%), konstruktif (17.6%) dan normal (14.1%). Kalangan responden banyak berpendedahan tinggi pada media massa berbanding sederhana dan rendah. (kajian yang dijalankan oleh Identiti Kontemporari Belia Malaysia) dalam kajian yang dijalankan jelas menunjukan belia mendapat maklumat daripada media massa, belia luar bandar kurang mendapat pendedahan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi maklumat dan keseluruhan gajet-gajet teknologi komunikasi.

0 comments:

Post a Comment